Καλαθάκι διαχωρισμού – 40.10.088

  • Από γαλβανισμένη λαμαρίνα
  • Βαμμένη ηλεκτροστατικά με βαφή φούρνου
  • Χρώμα κατά επιλογή
  • Με κάθετα χωρίσματα για τη συλλογή των υλικών
  • Με σήμανση για ανακύκλωση
Κατηγορία: