Προτεινόμενο Σετ Ανακύκλωσης – 20.10.060

  • Σετ 3 κάδων ανακύκλωσης με κωδ. 20.10.060 με χρωματιστό καπάκι
  • 1 κάδος με πεντάλ κωδ. 20.20.000 και κλειστό καπάκι για συλλογή απορριμμάτων
Κατηγορία: